Superscript

Vår kategorier och förklaringar till dessa.

Klienten innehåller ett antal kategorier och nedan förklara vi dom samt ger en del ytterligare information om dessa som kan vara nyttiga att gå igenom. Återkom gärna till den här sidan då o då för att få koll på dom nya kategorierna vi lägger till allt eftersom.

Verifierad eller ok

Den gröna skölden skall ses som en indikation på att länken du är i begrepp att klicka på är en statlig myndighet eller ett välrenommerat företag.

I vår databas har vi ett stort antal bekräftade myndigheter och företag.

Listad men ingen kategori.

Den gråa skölden skall ses som en indikation på att länken du är i begrepp att klicka på är inlagd i vår databas men ingen konsensus är nådd från våra moderatorer om i vilken kategori den hör hemma.

I vår databas har vi ett stort antal länkar som inte har så många röster eller besökare att vi kan ge ett definitiv besked om vilken kategori den tillhör. Det behöver inte vara dåligt/skadlig att besöka denna site men det kan vara nyttigt att vara lite observant, för det är en indikation på att ett antal moderatorer har fällt omdömen om informationen men inte uppnått samsyn.

Information.

Den blåa skölden skall ses som en indikation på att länken du är i begrepp att klicka på är inlagd i vår databas och tillhör en kategori som är nyheter, tv kanaler mfl

I vår databas har vi ett stort antal länkar som leder till webbplatser och information som kan behöva att man är lite uppmärksam på vad det har för vinkel eller vad det finns för bakomliggande organisationer.

Varning, se-upp, svartlistad

Den gula skölden skall ses som en indikation på att länken du är i begrepp att klicka på är inlagd i vår databas och tillhör en kategori som inte är bra eller har väldigt dålig renommé.

I vår databas har vi ett mycket stort antal länkar som leder till webbplatser och tjänster som är sådana du bör undvika, i vissa fall är företaget svartlistade hos Råd & Rön, svenskhandel eller finansinspektionen. Vi får data inlagda av vår moderatorer löpande som varnar för oseriösa företag och enskilda individer. Har konsensus uppnåtts och webbplatsen blivit listad på varningslistan så finns det ofta goda skäl att leta upp en annan leverantör eller informationskälla.

Besök EJ!, avbryt!, farligt!, skadlig!.

Den röda skölden skall ses som en skarp varning på att länken du är i begrepp att klicka på är inlagd i vår databas och tillhör en kategori som är rent skadlig och leder till tjänster/webbplatser som har extremt dåligt rykte.

I vår databas har vi ett mycket stort antal länkar som leder till webbplatser och tjänster som är sådana du helt SKALL undvika, går du vidare till denna webbplats eller följer instruktionerna så löper du stor till mycket stor risk att bli lurad, få virus eller utsättas för nätfiske.